تبلیغات
♥♡ دخــــــمل لبــاشــکــی ♡♥ - دختـــر ... پســـر ...

♥♡ دخــــــمل لبــاشــکــی ♡♥

دختـــر ... پســـر ...
اصلا پـــســـره و ...  ♥__♥  دخـــــتــــــــره و ... (^◇^)


مردونگی کردناش!  ♥__♥  لوس بودناش! (^◇^)


غیرتی شدناش!  ♥__♥ غر زدناش! (^◇^)


داد زدناش! ♥__♥ عشق کاکائو و پاستیل بودناش! (^◇^)


ناز کشیدناش!  ♥__♥  درخواستای عجیب کردناش! (^◇^)


مغرور بودناش! ♥__♥ گاز گرفتناش! (^◇^)


یه جور خاص مهربون شدناش! ♥__♥  جیغ زدناش! (^◇^)


اصلا پسره و ته ریشش! ♥__♥ خنده هاش! (^◇^)


پسره و تخس بازیاش ! ♥__♥  دختره و خل بازیاش! (^◇^)


(((ایـن بــار بــــه افــتـخــار هــــــر دوتـــا شــون..))) (^◇^)برچسب ها:پسر ♥ دختر ♥ شیطنت ♥ لواشک ♥ غیرت ♥ پاستیل ♥ غر زدن ♥ تخس بازی ♥،

♥ 1394/03/19 ساعت 20:19 توسط raha tiny نظرات()